SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
השתגעתם
נוב 8th, 2009 by קסם אריאל היילוייל

אתמול מלאו לי 7 חודשים.
על פי זה אני מקדימה את דניאל בלהרים את הגוף ב-3חודשים
עמידה על שש ב-4 חודשים
זחילה 5 חודשים
וגן -8 חודשים…

תגידו השתגעתם אתם לא קצת ממהרים…
מה קורה לכם, אני רק בת 7 חודשים… יש לי עוד זמן לגן.

אבל אם אתם מתעקשים אז אני אמשיך לחייך וללכת לגן.

דרך אגב למי שלא הבין היום זה היום הראשון שלי בגן.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family