SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
האגדה של סבתא
דצמ 21st, 2009 by קסם אריאל היילוייל

סבתא אידה מספרת בכל הזדמנות שיש על הנכדה המופלאה שלה:
"היא צוחקת כל הזמן…
יש לה כבר שיניים…
היא כבר זוחלת מגיל 5 חודשים…
היא כבר בת 8 חודשים והולכת…"

והתגובה של כולם היא "כן בטח, הולכת, את והאגדות שלך."
לכן החליטה סבתא לעשות מעשה ולצלם את האירוע ולא מספיק זה היא העלתה אותו ליו טיוב על מנת שכולם יראו

להלן התוצאה.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family