SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
סיכום תקופה
אוק 7th, 2009 by קסם אריאל היילוייל

אז מה עבר עלי מאז שכתבתי לאחרונה?
האמת לא הרבה…
להבדיל מדניאל
אני טסתי לצרפת עם כל המשפחה (חוץ מגדי ואוסנת) שם גרתי בארמון, למדתי לשחות, הפלגתי באוניה.
חזרתי הביתה, התחלתי לטעום דברם מוזרים, נגררתי לספארי, ההורים לקחו אות איתם לטורכיה והשאירו את דניאל עם סבתא, אני כבר זוחלת על 4 על 6 ואפילו כמעט עומדת.
היה לי חודשיים עמוסים אבל מהנים

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family