SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
שעת לשון עם קסם
יול 18th, 2012 by קסם אריאל היילוייל

במקום לאמר הדיסק קופץ… צריך לאמר…

הדיסק מטרטר

אבולוציה של השפה
פבר 24th, 2011 by קסם אריאל היילוייל

פעם הייתי אומרת רררר כשרציתי להגיד רייש
אחר כך התבגרתי והתחלתי להגיד חחחח כשרציתי להגיד רייש
היום כשאני ממש גדולה אני כבר יודעת שצריך להגיד גגגג כשרוצים להגיד רייש

מצעטגת תמג

תיקוני לשון עברית
פבר 3rd, 2011 by קסם אריאל היילוייל

מאחר שהתחלתי לדבר שוטף ותקין החלטתי לשנות ולתקן את השפה:
מעכשיו במקום לאמור "אור" יש לאמור "אוח"
וכמובן במקום "תמר" תמח"
והתיקון הכי נכון הוא "פסטא אידה" פ' לא דגושה ואני אתן לכם לנחש למה הכוונה.

איפצ איפצ
נוב 1st, 2010 by קסם אריאל היילוייל

 

בילי איפצ עלפו = תביא אלי את האייפד אני יושבת על הפוף

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family