SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
הילדה והמכשפה גירסאת כיתה א'
דצמ 15th, 2015 by קסם אריאל היילוייל

פעם אחת היתה ילדה.
הילדה הלכה לבקר חברה שבבניין שלה גרה מכשפה.
הילדה לא ידעה איפה גרה החברה.
הילדה הגיעה בטעות למכשפה.
המכשפה אמרה לה איפה גרה החברה.
הילדה אמרה תודה רבה והלכה לחברה.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family