SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
פרח מניב גבעול
יול 16th, 2011 by קסם אריאל היילוייל

מחיאות פיים סוערות
אני מבצעת פרח מיב גבעול

אני שוכבת לי על הגב…
מאי 13th, 2010 by קסם אריאל היילוייל

השיר נכתב עליי…

אני שוכבת לי על הגב
מביטה על התקרה
רואה כיצד חולפים ימי
בבטלה גמורה
אני שוכבת לי על הגב
חושבת, חולמת, הוזה
והחיים יפים, יפים
ממש כמו מחזה

בלי להיות או לא להיות
אני פשוט ישנה (הרבה יות מתאים מישנו, ק.א.ה)
בלי שום דבר אשר כדאי
למות למענו
בלי תקוה ובלי יאוש
אני פשוט צופה
כמו תיירת על העולם
והוא כל כך יפה

היו לי פעם עקרונות
מכרתי את כולם
עיסקה מוצלחת בשבילי
טובה גם בשבילם
עכשיו כשלא נשאר יותר
במה להאמין
אני שוקעת לעיתים
בהזיות על …. (צינזרתי אני עוד קטינה)

בלי להיות או לא להיות
אני פשוט ישנה
בלי שום דבר אשר כדאי
למות למענו
בלי תקוה ובלי יאוש
אני פשוט צופה
כמו תיירת על העולם
והוא כל כך יפה

אז אני שוכבת לי על הגב
מביט על התקרה
רואה כיצד חולפים ימי
בבטלה גמורה
אני שוכבת לי על הגב
חושבת, חולמת, הוזה
והחיים יפים, יפים
ממש כמו מחזה

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family